ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วัดมาบจันทร์
Welcome to Wat Marp Jan website.watmarpjan.org

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
      Information Website      

watmarpjan.com

สมัครปฏิบัติธรรม
      Registration Website      ขอเชิญร่วมงานยกมงกุฎยอดเจดีย์จีน พระเจดีย์ วัดมาบจันทร์

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๘ น.

โดยมีกำหนดการดังนี้


วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๒๐.๐๐ น. นั่งสมาธิภาวนา
เวลา ๒๐.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา จนถึงเวลา ๒๓.๐๐ น.


วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๑๐.๐๐ น. รวมกันที่บริเวณอุโบสถ
เวลา ๑๐.๑๘ น. ร่วมทำพิธียกมงกุฏยอดเจดีย์จีน


จึงเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบำเพ็ญความดีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน